۲ پاسخ

سلام آره عزیزم طبیعیه ولی اگه سوزش داشتی برو دکتر زنان

ارهه عزیزم عادیه خیلیا اینطورن درست میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۳ ماهگی
من بعد ۴۰ روز😭
انقدر سخته با دردهای پریودی بشینی ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اریا مامان اریا اریا ۶ ماهگی
سلام نه طبیعیع شاید عفونت داری
آواتار مامان هلن مامان هلن هلن ۴ ماهگی
از عفونت منم همینجور بودم حتما یه پاپسمی برو
;