بهترین زمان از شیر گرفتن کودک

آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۳ سالگی
به نظر من تا ۲سالگی بدی خیلی بهتره چون از لحاظ عاط ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۳ سالگی
تا دوسالگی حتما شیر خودت را به بچت بده،وقتی هم گرف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🎀حسناویسنا 🎀 مامان 🎀حسناویسنا 🎀 🎀حسناویسنا 🎀 ۳ سالگی
چون هم هوا خوبه.....هم مهمونی زیاد میریم.... بچه ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سارا مامان سارا سارا ۳ سالگی
یه دفعه نباید قطع کنی از همون ۱۸ ماهگی میشه شرع کر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آنیا مامان آنیا آنیا ۲ سالگی
عزیزم ازاول گفتن فصل انار فصل شیرگرفتن
مامان محمدعلی مامان محمدعلی ۳ سالگی
آواتار مامان بهار و مریم مامان بهار و مریم بهار و مریم ۳ سالگی
زمانیکه مادر و بچه هر دو آمادگیش رو داشته باشن.
مث ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۲ سالگی
بهترين زمان ١٥تا ١٦ ماهگي و به مرور بايد شيرش رو ك ... ادامه پاسخ