خوردن سیر در دوران شیردهی

آواتار مامان آرشیدا مامان آرشیدا آرشیدا ۴ سالگی
سلام زیادخوردن سیروپیازباعث تلخی شیر میشه وباعث گو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان bardia مامان bardia bardia ۲ سالگی
طمع شیرتو عوض میکنه و بو می گیره