پوشک نوزاد بعد از ختنه

آواتار مامان آرش مامان آرش آرش ۱ ماهگی
بنطر من از اونا استفاده کن بذار خوب بشه ختنه اش بع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💖ارش💖 مامان 💖ارش💖 💖ارش💖 ۲ سالگی
سلام من ۱۴ روز پیش ختنه کردم پسرم و دکتر گفت پوشک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرش جووووونم مامان آرش جووووونم آرش جووووونم ۲ سالگی
سلام‌عزیزم من از همون لحظه پوشک کردم تا دوهفته ولی ... ادامه پاسخ