بهترین پماد سوختگی پای نوزاد

آواتار مامان گل پسری مامان گل پسری گل پسری ۵ سالگی
من از کالاندولا خیلی راضی هستم بعد از شستن نوزاد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۳ سالگی
سودا کرم قویترین پماد برای سوختگیه
آواتار مامان مانیا مامان مانیا مانیا ۵ سالگی
سلام پماد آردن هم خوبه من ااینو استفاده میکنم
آواتار مامان یاسمن زهرا مامان یاسمن زهرا یاسمن زهرا ۶ سالگی
بعد از هر بارکه شکمش کار میکنه حتما با آب ولرم بشو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۴ سالگی
سودوکرم بگیرید عالیه
آواتار مامان یکتا مامان یکتا یکتا ۵ سالگی
موپیسیرین ۲ درصد بگیر بزن عالیه.
آواتار مامان تیارا مامان تیارا تیارا ۴ سالگی
زینک همین شکلیه ... سفید میشه پوست نی نی .... زیاد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۱۰ ماهگی
من پای دخترم از شدت سوختگی دیگه تاول زده بود
با ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 😘💖آوا جون💖😘 مامان 😘💖آوا جون💖😘 😘💖آوا جون💖😘 ۴ سالگی
من زینک اکساید فیروز میزنم عالیه
آواتار مامان ستیا مامان ستیا ستیا ۴ سالگی
کلوتریمازول عالیه
بعضی از مامانای گل نوشتن ان ان و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوروش شاه شاهان مامان کوروش شاه شاهان کوروش شاه شاهان ۲ سالگی
سودوکرم واقعا عالیه
آواتار مامان پسر کوچولوی من‌ مامان پسر کوچولوی من‌ پسر کوچولوی من‌ ۴ سالگی
فیروز خیلی خوبه. من روزی یه بار به پای بچم میزنم ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۱ سالگی
کرم کالاندولاعالیه
آواتار مامان مامان دخترگلیا مامان مامان دخترگلیا مامان دخترگلیا ۴ سالگی
روغن کرمانشاهی یاهمون روغن زرد
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۴ سالگی
پماد کالاندولا استفاده میکنم خیلی خوووبه
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۴ سالگی
زینک اکساید فیروز هم خیلی خوبه
آواتار مامان دانیال مامان دانیال دانیال ۲ سالگی
روغن نباتی عالیه
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۳ سالگی
من استفاده کردم اما تاثیری نداشت پماد کالاندولا خی ... ادامه پاسخ
مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا ۴ سالگی
آواتار مامان کوچولو مامان کوچولو کوچولو ۳ سالگی
من صورتم سوخت برا اینکه جاش بره ماسک الوورا و کنار ... ادامه پاسخ