بهترین پماد سوختگی پای نوزاد

آواتار مامان گل پسری مامان گل پسری گل پسری ۶ سالگی
من از کالاندولا خیلی راضی هستم بعد از شستن نوزاد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۴ سالگی
سودا کرم قویترین پماد برای سوختگیه
آواتار مامان مانیا مامان مانیا مانیا ۶ سالگی
سلام پماد آردن هم خوبه من ااینو استفاده میکنم
آواتار مامان یاسمن زهرا مامان یاسمن زهرا یاسمن زهرا ۶ سالگی
بعد از هر بارکه شکمش کار میکنه حتما با آب ولرم بشو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۵ سالگی
سودوکرم بگیرید عالیه
آواتار مامان یکتا مامان یکتا یکتا ۵ سالگی
موپیسیرین ۲ درصد بگیر بزن عالیه.
آواتار مامان تیارا مامان تیارا تیارا ۵ سالگی
زینک همین شکلیه ... سفید میشه پوست نی نی .... زیاد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۱ سالگی
من پای دخترم از شدت سوختگی دیگه تاول زده بود
با ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوا و تو دلی❣️ مامان آوا و تو دلی❣️ آوا و تو دلی❣️ ۳ ماهگی
من زینک اکساید فیروز میزنم عالیه
آواتار مامان ستیا مامان ستیا ستیا ۵ سالگی
کلوتریمازول عالیه
بعضی از مامانای گل نوشتن ان ان و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوروش شاه شاهان مامان کوروش شاه شاهان کوروش شاه شاهان ۲ سالگی
سودوکرم واقعا عالیه
آواتار مامان پسر کوچولوی من‌ مامان پسر کوچولوی من‌ پسر کوچولوی من‌ ۵ سالگی
فیروز خیلی خوبه. من روزی یه بار به پای بچم میزنم ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۲ سالگی
کرم کالاندولاعالیه
آواتار مامان مامان دخترگلیا مامان مامان دخترگلیا مامان دخترگلیا ۵ سالگی
روغن کرمانشاهی یاهمون روغن زرد
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۵ سالگی
پماد کالاندولا استفاده میکنم خیلی خوووبه
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۵ سالگی
زینک اکساید فیروز هم خیلی خوبه
آواتار مامان دانیال مامان دانیال دانیال ۳ سالگی
روغن نباتی عالیه
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۳ سالگی
من استفاده کردم اما تاثیری نداشت پماد کالاندولا خی ... ادامه پاسخ
مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا ۴ سالگی
آواتار مامان کوچولو مامان کوچولو کوچولو ۴ سالگی
من صورتم سوخت برا اینکه جاش بره ماسک الوورا و کنار ... ادامه پاسخ