عوارض روحی بارداری

عوارض روحی بارداری

دوران بارداری، دورانی مملو از تغییر و دگرگونی است. اکثر زنان در دوران بارداری دچار نوسانات خلقی و عاطفی می‌شوند. گاهی شادند، گاهی غمگین؛ گاهی سرشار از انرژی، گاهی خسته و ملول. علت اصلی این اتفاق، تغییرات هورمونی بدن است که باعث تغییر در عملکرد مغز می‌شود؛ اما ممکن است عوارض جسمی بارداری یا نگرانی شما از اتفاقات دوران بارداری، زایمان، آینده کودک و دیگر موارد، به این شرایط، دامن بزند. این عوارض روحی نه‌تنها ازنظر روحی شما را آزاد می‌دهند؛ بلکه ممکن است روی سلامت جسمتان نیز تاثیر بگذارند.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به عوارض روحی بارداری گردآوری شده است؛ مانند علائم افسردگی در بارداری، عوارض ترس و استرس در بارداری، تغییر خلق و خو در بارداری و دیگر موارد. این فراز و نشیب‌های عاطفی، طبیعی هستند؛ اما نیاز به آگاهی و مدیریت صحیح دارند. هدف از مقالات این بخش، این است که آگاهی شما در این زمینه افزایش پیدا کند، تا با دید بهتری با این موضوع مواجه شوید؛ درنتیجه می‌توانید به خوبی این عوارض را مدیریت کنید و بارداری سالمی را تجربه کنید. 

 

مقالات عوارض روحی

پرسش و پاسخ مادران