سونوگرافی سه بعدی

مامان نرگس مامانی مامان نرگس مامانی ۵ سالگی
آواتار مامان محمد عشق مامان مامان محمد عشق مامان محمد عشق مامان ۶ سالگی
خیلیم ضرر داره
هر یبار سونوی سه بعدی برابره با سه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ramtin😍 مامان ramtin😍 ramtin😍 ۵ سالگی
من نرفتم ولی هزینش بادفترچه ۳۵۰تا۴۰۰هست نه عزیزم ف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۵ سالگی
سنو سه بعدی خطرناک.فقط وقتی پزشک تجویز کنه یا برای ... ادامه پاسخ
مامان ثمین مامان ثمین ۵ سالگی
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۲ سالگی
انجام نده خوب نیس
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۵ سالگی
سلام نه عزیزم دکتر تشخیص میده که سونو سه بعدی لازم ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی مامان فسقلی ۴ سالگی
آواتار مامان مامان مامان قصد بارداری
نه ان تی برا مایع پشت گردن و تیغه بینیه که برا تشخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۴ سالگی
اصلا انجام نده چون سونوهای سه بعدی اینا کیسه اب بچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۴ سالگی
سلام اره عزیزم
مامان رونیا مامان رونیا ۵ سالگی
آواتار مامان آیهان. مامان آیهان. آیهان. ۵ سالگی
سونو براچی؟؟براآنومالی؟؟؟؟۲۱۰
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۴ سالگی
من که انجام ندادم ولی میگن همه جای بدن جنین رو نشو ... ادامه پاسخ