سونوگرافی سه بعدی

مامان نرگس مامانی ۲ سالگی
آواتار مامان محمد عشق مامان مامان محمد عشق مامان محمد عشق مامان ۲ سالگی
خیلیم ضرر داره
هر یبار سونوی سه بعدی برابره با سه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ramtin😍 مامان ramtin😍 ramtin😍 ۱ سالگی
من نرفتم ولی هزینش بادفترچه ۳۵۰تا۴۰۰هست نه عزیزم ف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۱ سالگی
سنو سه بعدی خطرناک.فقط وقتی پزشک تجویز کنه یا برای ... ادامه پاسخ
مامان ثمین ۱۷ ماهگی
آواتار مامان فسقلی مامان فسقلی فسقلی ۶ ماهگی
انجام نده خوب نیس
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۱ سالگی
سلام نه عزیزم دکتر تشخیص میده که سونو سه بعدی لازم ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی ۱۳ ماهگی
آواتار مامان آیلین مامان آیلین آیلین ۱۴ ماهگی
نه ان تی برا مایع پشت گردن و تیغه بینیه که برا تشخ ... ادامه پاسخ
مامان سدنا ۱۴ ماهگی
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱۵ ماهگی
سونو ان تی یک در 11تا13هفته
و
سونو آنومالی اسکن د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱۳ ماهگی
سلام اره عزیزم
مامان رونیا ۱ سالگی
آواتار مامان آیهان. مامان آیهان. آیهان. ۱ سالگی
سونو براچی؟؟براآنومالی؟؟؟؟۲۱۰
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱۴ ماهگی
دکترمن هفته سی وسه نوشت انومالی گفته هفته ۳۶برم وا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ملودی مامان ملودی ملودی ۱۱ ماهگی
خوب میخوره عزیزم ، بزرگتر بشه بیشتر میشه ، دختر من ... ادامه پاسخ
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۸ ماهگی
من که انجام ندادم ولی میگن همه جای بدن جنین رو نشو ... ادامه پاسخ