برای تشکیل قلب جنین چی بخوریم

آواتار مامان امیر احسان مامان امیر احسان امیر احسان ۱ سالگی
من از ۳ ماه قبل بارداری خوردم الانم ۱۴ هفتمه دارم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرش 😍 مامان آرش 😍 آرش 😍 ۱۵ ماهگی
واسه اینکه قلب جنین تشکیل بشه شما نیازی نیست چیزی ... ادامه پاسخ