برای تشکیل قلب جنین چی بخوریم

آواتار مامان امیر احسان مامان امیر احسان امیر احسان ۲ سالگی
من از ۳ ماه قبل بارداری خوردم الانم ۱۴ هفتمه دارم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سنجدمامان مامان سنجدمامان سنجدمامان ۱ سالگی
میوه ی به خیلی عالیه برای تشکیل قلب .کلا توی باردا ... ادامه پاسخ