من هفته ٣٣هستم خیلی تپش قلب دارم طبیعیه؟

۳ پاسخ

نفس کم اوردنو نفس تنگیو تپش قلب طبیعیه

واسه اینکع داری میری تو ۹ ماه طبیعیه این چیزا

تپش قلب و تنگی نفس اکثر اوقات طبیعیه،اما حتما باید مادر اکو قلب بشه و موارد خطرناک حتما رد بشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهرسانا مامان مهرسانا مهرسانا هفته سی‌وششم بارداری
مگه مشاور قلب نرفتین چند تا دستگاه بهتون وصل میکنن ... ادامه پاسخ
مامان paria مامان paria هفته سی‌ودوم بارداری
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته سی‌ودوم بارداری
من اکثر اوقات ۹روی ۶هست
آواتار مامان لوبیا😍 مامان لوبیا😍 لوبیا😍 هفته سی‌وپنجم بارداری
بله اکثرا اینجورین ،منم توطول روز تپش قلب ،شباتنگی ... ادامه پاسخ
;