هزینه آنومالی چند میشه

۹ پاسخ

من تو بیست هفته رفتم و ۲۵۰ هزار تومن شد

۲۶۵با دفترچه تامین اجتماعی

من اهوازم کسی هس اهواز ازاد گرفته باشه

سلام من ۱۸هفته رفتم۱۵۰تومن شد.

سلام من توی هفته ی ۱۸رفتم ۱۷۰ تومان

هزینه متفاوت ولی من پرسیدم اصفهان میگفت 158تومن

سلام من با دفترچه سلامت رفتم ۱۵۰

سلام من با دفترچه درمانی رفتم ۷۰ تومن

من پرسیدم بافترچه تأمیین اجتماعی 200

سوال های مرتبط

مامان فاطمه مامان فاطمه هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان ماهی کوچولو مامان ماهی کوچولو ماهی کوچولو هفته بیست‌ویکم بارداری
با دفترچه تامین اجتماعی ۲۶۷
مامان فندق مامان فندق هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان مامان کوچولو آقاآیهان مامان مامان کوچولو آقاآیهان مامان کوچولو آقاآیهان هفته بیست‌وچهارم بارداری
همش یه قیمته. کلا پنج تومان فرق میکنه 220تومان
مامان نیلو مامان نیلو هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان fateme مامان fateme fateme هفته هفدهم بارداری
من پرسیدم گفتن۳۵۰
مامان محمدرضاجان مامان محمدرضاجان هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان جوجه رنگی مامان جوجه رنگی جوجه رنگی هفته نوزدهم بارداری
واسه من ۳۴۰ تومن شد
مامان امیدوار مامان امیدوار هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان خرگوشک مامان خرگوشک خرگوشک هفته بیست‌وپنجم بارداری
انومالی از دویست سی تا سیصد هست امینو سنتزم بستگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌ودوم بارداری
من نسل اميد رفتم ٧٠٠ تومن شد
مامان طوفان مامان طوفان هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم هفته بیست‌وششم بارداری
من 300 تومن دادم
مامان دوقلوها مامان دوقلوها هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته بیستم بارداری
من پرسیدم قبلش گفت ۳۵۰ رفتم امروز گفت پیشرفته‌س ۷۲ ... ادامه پاسخ
;