سلام بچه ها کمردرد تو حاملگی طبیعیه؟

۱ پاسخ

بله صد در صد..هرچی بچه بزرگ تر میشه مشکلاتم بیشتر میشه.ولی کمر درد از اول حاملگی هس ۳ ماه اول و ۳ ماه اخر بیشتر

;