۹ پاسخ

روش‌های محاسبه سن حاملگی

نحوه محاسبه سن باردای از لحاظ جنین شناسی، بارداری از زمان لقاح یا ترکیب سلول جنسی مادر(تخمک) و سلول جنسی پدر(اسپرم یا نطفه) آغاز می‌گردد.سن بارداری به دو طریق قابل محاسبه است

به کمک تاریخ اولین روز آخرین عادت ماهیانه، در افرادی که عادات ماهیانه منظمی دارند.

با انجام سونوگرافی و به خصوص در نیمه ابتدایی بارداری که از آزمایشات لازم در بارداری در تست‌های سه ماهه اول بارداری قبل از غربالگری مرحله اول و سونوگرافی ان تی مشخص میشود.

پزشکان و ماماها در کل دنیا اولین روز شروع آخرین دوره‌ی عادت ماهیانه را، به عنوان روز شروع بارداری در نظر می‌گیرند. زیرا:

طول سیکل‌های عادت ماهیانه (یعنی از زمان شروع یک خونریزی قاعدگی تا شروع خونریزی قاعدگی بعدی) در افراد مختلف متغیر است ( بین 21 تا 35 روز طبیعی است). به همین خاطر زمان تخمک‌گذاری هم در افراد مختلف متفاوت می شود. حتی در یک فرد نیز روز دقیق تخمک‌گذاری در ماه‌های مختلف می تواند برای چند روز جلو و عقب گردد.

با توجه به مشخص نبودن زمان دقیق تخمک‌گذاری در زنان مختلف، زمان لقاح نیز به صورت دقیق در افراد مشخص نیست، و تشخیص زمان دقیق لقاح بسیار سخت است.

به همین خاطر سن دقیق جنین حدودا دو هفته کمتر از سن بارداری است و تاریخ انجام نزدیکی، به عنوان زمان شروع بارداری محسوب نمی‌شود!

باید توجه داشت که :

آخرین روز قاعدگی یا به اصطلاح روز پاک شدن از خونریزی، ارزشی برای محاسبه سن بارداری ندارد.

و از آنجایی که اعلام سن بارداری با ماه باعث ایجاد سردرگمی در افراد و درمانگران می‌گردد، همیشه از هفته برای بیان میزان سن حامگی استفاده می‌شود.

محاسبه سن بارداری به کمک تاریخ قاعدگی 

دانستن:

 

تاریخ دقیق اولین روز آخرین قاعدگی

 منظم بودن سیکل‌های ماهیانه 

اشتباه نگرفتن خونریزی ناشی از لانه‌گزینی با خونریزی قاعدگی

 برای انجام این روش بسیار مهم و ضروری است. در این روش تعداد روزهای گذشته از اولین روز آخرین قاعدگی شمرده می‌شود و بر عدد 7 تقسیم می‌گردد و سن بارداری بر حسب هفته محاسبه می‌شود. مثلا در مادر بارداری که 84 روز از اولین روز شروع آخرین عادت ماهیانه اش می‌گذرد، سن بارداری برابر است با:

 12 هفته      12=7÷84

در زمانی که عدد روزهای سپری شده از اولین روز آخرین قاعدگی آنها، بر 7 بخش پذیر نیست، خارج قسمت تقسیم، عدد هفته بارداری را نشان می‌دهد و باقی مانده تقسیم، تعداد روزهای مابقی را:

برای مثال در مادر بارداری که 139روز از ابتدای آخرین روز قاعدگی‌اش می‌گذرد، سن بارداری برابر است با:

 19 هفته و 6 روز        6 + 19 = 7÷ 139 

 

ماه اول: از تاریخ اولین روز LMP تا ۴ هفته و ۲ روز بعد.

ماه دوم: از ۴ هفته و ۳ روز بعد تا ۸ هفته و ۴ روز بعد.

ماه سوم: از ۸ هفته و ۵ روز بعد تا ۱۲ هفته و ۶ روز بعد.

ماه چهارم: از ۱۲ هفته و ۷ روز بعد تا ۱۷ هفته و ۱ روز بعد.

ماه پنجم: از ۱۷ هفته و ۲ روز بعد تا ۲۱ هفته و ۳ روز بعد.

ماه ششم: از ۲۱ هفته و ۴ روز بعد تا ۲۵ هفته و ۵ روز بعد.

ماه هفتم: از ۲۵ هفته و ۶ روز بعد تا ۳۰ هفته بعد.

ماه هشتم: از ۳۰ هفته و ۱ روز بعد تا ۳۴ هفته و ۲ روز بعد.

ماه نهم: از ۳۴ هفته و ۳ روز بعد تا ۳۸ هفته و ۴ روز بعد.

ماه دهم: از ۳۸ هفته و ۵ روز بعد تا ۴۰ هفته کامل که زمان متوسط زایمان طبیعی(Due date) است.

بفرمااینم هفته های بارداری

تصویر

سلام من توهفته ۲۶ هفته ۱روز چند ماه میشم

سلام من تو۲۶هفته هستم ولی زیادتکون نمیخوره

جنسیت جنین چن هفته درسه

سلام من ۲۶ هفته چهاروزم چندماهمه و تاریخ زایمانم میشه چندم

من نفهمیدم این چیه

سلام ۲۶ هفته چند ماه می‌شود

سوال های مرتبط

آواتار مامان فرشته مامان فرشته فرشته هفته سی‌ودوم بارداری
سلام ببخشید عزیزم مزاحم شدم من هفته۱۸هستم بشینم پا ... ادامه پاسخ
مامان قندعسل 🩵👶🏻 مامان قندعسل 🩵👶🏻 هفته سی‌وپنجم بارداری