۲ پاسخ

اگه یبار اتفاقی باشه نه چیزی نمیشه اما بصورت دائم اصلا خوب نیست مگر شرایطی باشه که دکتر بگه و صلاح بدونه.جون مرسناتال خودش بخاطر ویتامین آ زیادی که داره خیلی دکترا تجویزش تمیکنن

اشتهاتوده برابرمیکنه😂

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهور😍 مامان ماهور😍 ماهور😍 روزهای ابتدایی تولد
سرخود قطع نکن بری پیش دکتر لازم بدونه یه روز در می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان قند وعسل مامان قند وعسل قند وعسل هفته بیست‌وپنجم بارداری
سلام من دکترم برام هماتینیک تجویز کرد بجای آهن
ول ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی مامان فسقلی هفته سی‌وهفتم بارداری
آواتار مامان آرشا👶🏻 مامان آرشا👶🏻 آرشا👶🏻 روزهای ابتدایی تولد
چرا من دکترم قطعش کرده خیلی وقته
منم یهویی چاق شد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هویار مامان هویار هویار هفته سی‌ودوم بارداری
سلام دکتر منم بخاطر تیروئیدم محدود کرد اصلا هم نار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مهدی مامان محمد مهدی محمد مهدی هفته سی‌ویکم بارداری
سلام حتما نیازی نبوده که نگفته
آواتار مامان امید مامان امید امید هفته هجدهم بارداری
مطمئنی کبودی نیس شاید ی ضربه اینا خورده تو حاملگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکی😇 مامان نیکی😇 نیکی😇 هفته سی‌ونهم بارداری
هیچ فرقی باهم ندارن فقط شرکتای سازندشون فرق میکنه
مامان عطیه مامان عطیه هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا هفته بیست‌ویکم بارداری
اره چرا نشه عزیزم
آواتار مامان دلسا مامان دلسا دلسا هفته بیست‌وسوم بارداری
فشارتو چک کن عزیزم
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وچهارم بارداری
به چه چیزا فکر میکنی
اصلا فولیک اسید تا اخر باردا ... ادامه پاسخ