۵ پاسخ

من خودم رژیم غذایی گرفتم ۲ماه رعایت کردم رژیمو ۲ماهم دارو خوردم بچمم پسره ب شوهرم رژیم ندادن فقط ۱روز قبل اقدام تا روزش دارو مصرف کرد

الان میخای باردار شی

فقط میدونم ۳ماه قبل اقدام باید زن و مرد رژیم بگیرن

من خاهرم این رژیمواستفاده کرددوتاپسر خدابهش داد. جان دخترم هرکی این رژیمواستفاده کردپسردارشده ولی من میخاستم برم.ولی من خاستم برای پسردارشدن شوهرم تقویت بشه بادارو.هرکی خاست رژیمومیفرستم براش

به شوهرت فولیک اسید بده بخوره خودتم غذاهایی که محیط رحم رو قلیایی میکنن بخور

;