۷ پاسخ

عزیزم به دکترت نشون بده ولی اون نمودار و میبینی دو تا ستون سبز و ابی داره اگه زرد و قرمز یا نارنجی بود خطرناک بود ولی سبز و ابی مشکلی نداره دکترم به من که اینطوری گفت ان تی هم که ۱.۰۶زیر ۲ نرماله

من که اصلا سونو و آزمایش غربالگری واسه بچه اولم ندادم واسه این یکی ام قصد ندارم بدم

ما بنیاد ژنتیک خراسان رضوی. توی کریمی رفتید؟

همه چی خوبه استرس نداشته باش

منم نرفتم تازه میخام برم ولی خیلی استرس دارم ک چیزی نباشه

شمابایدبه دکترت نشون بدی

نه گلم خوده دکتر باید بگه منم رفتم نفهمیدم دکتر گف