۵ پاسخ

مامان عزیزورزش باعث میشه چربی بدنت بسوزه دیگه شیرت چرب نمیشه بعد از اینکه بچتو از شیر گرفتی رژیم هم بگیری شیرت کم میشه بعد از این که بچتو از شیر گرفتی برو ورزش و رژیم

رژیم شیرتو کم می‌کنه وبچه آن مریض می شود

رژیم شیرتو کم میکنه

نه اصلاًرژیم نگیرولی اگه می خوای ورزش کن

ورزش و رژیم خوب نیست
وقتی ورزش میکنی اسید لاکتیک تو خونت ترشح میشه شیرتو تلخ میکنه