۳ پاسخ

هر موقع سرت داره گیج میره سریع بشین همونجا چون اگه بایستی یا راه بری اون لحظه ممکنه به یه وسیله خطرناک برخورد کنی

عزیزم کم خون نیستی؟

استراحت کن بدنت قوی شه ضعیفی حتما

آخرین مقالات