۸ پاسخ

شوهرم میگه مطمعنی زاییدی؟؟؟😂😂😂😂😂😂

از منم همونجوری مونده انگار ۵ماه شگم دارم😣😣😣😣😣

من تا چهل روز شبانه روز فقط بستم باشکم بند حتی این آخریا کتابم میزاشتم زیر شکم بندم الان شکم ندارم فقط همون شل بودن شکمم هست اونم یه کوچولو

خود بخود کوچیک شد
تا بخودم اومدم دیدم 11 کیلو وزن کم کردم

من تا چهل روز ، شبانه روز بستم شکمم رو الان مثل قبلا شده خودم یه کمی شکم داشتم.کلا ۱ کیلو از وزنم اضاف مونده 😑. کاش اینم کم میشد

هيچ كارى حرص ميخوريم 😂

ای خدااااا بمنم بگیین واسه من انگار یکی دیگه هنوز توشه 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

کوچیک نکردیم😄منتظریم ۶مله بگذره از زایمان دراز نشست بریم

آخرین مقالات