۸ پاسخ

من دختزمو همون لحظه از بیمارستان اوردیم حمام کردیم
یک روز در میون حمام بردیم
پسرمم همین کارو خواهیم کرد

یک هفته بعد بخاطر ماده ی چسپنده ای روشه از شکم مادر میگن که براش خوبه تا یک هفته بعد هم حمام میدن تا نافش کنده شه

یه روز درمیون بچه رو میبرم حموم

مامان گلی من همین که از بیمارستان اومدم خونه حموم دادیم بچه رو تا دهشم یه روز در میون میبردیمش حموم

من که همون موقع حمومش کردم وتا۱۰روزگیم هرروز...اخه سه روزتوبیمارستان بدون حموم بودمگه میشدحمومش نکرد...

فردای زایمان حموم بردم تا ۱۰ روز هم نمیبریم فقط همون یه بار کافیه

من تا ۱۰روزگی ۳باربردم حموم

من موقع پسرم روز نهم نافش افتاد بعد بردیمش حموم

سوال های مرتبط

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه روزهای ابتدایی تولد
ده روزگی میبرن معمولا
آواتار مامان ۳تا عشق😗 مامان ۳تا عشق😗 ۳تا عشق😗 ۶ ماهگی
منم ایشالله ازبیمارستان اومدم هردو حموم میکنیم
آواتار مامان آیهان😍 مامان آیهان😍 آیهان😍 هفته سی‌وهشتم بارداری
از بیمارستان ک اومدی هم خودت هم بچه میتونین برین ح ... ادامه پاسخ
مامان سیدمحمدطاها مامان سیدمحمدطاها ۳ ماهگی
آواتار مامان مهدخت مامان مهدخت مهدخت ۳ ماهگی
از همون اول که میاری خونه ببر حموم تمیز شه بچه
حما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مرسانا ا مامان مرسانا ا مرسانا ا ۸ ماهگی
سلام بایددوش بگیری وگرنه بدن ادم کثیفه کسله باید ب ... ادامه پاسخ
مامان فاطمه ضحيٰ🌼 مامان فاطمه ضحيٰ🌼 ۶ ماهگی
آواتار مامان دلنازی مامان دلنازی دلنازی ۸ ماهگی
۵ روزش بود عزیزم
آواتار مامان فرشته مامان فرشته فرشته هفته آخر بارداری
والا شنیدم جدیدا نمیشورن خودتون باید ببرین خونه بش ... ادامه پاسخ
مامان دلين مامان دلين ۳ ماهگی
آواتار مامان پسملم😍😍 مامان پسملم😍😍 پسملم😍😍 روزهای ابتدایی تولد
بهتره دوروز بعد تولد ببرین چون تا دوروز رو بدنش ی ... ادامه پاسخ
مامان اوینا مامان اوینا ۱ ماهگی
آواتار مامان بردیا پفک نمکی مامان بردیا پفک نمکی بردیا پفک نمکی ۳ ماهگی
روز سوم ک اومد زودم گرفت
آواتار مامان سلین مامان سلین سلین ۱ ماهگی
من که بچه اولم تاازبیمارستان رسیدیم.دوتامونم حموم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دانیال مامان دانیال دانیال ۷ ماهگی
بچه ی من که نگرفت اگر بگیره خیلی خوبه سعی کن بگیره
آواتار مامان 🧒sam.samyar🧒 مامان 🧒sam.samyar🧒 🧒sam.samyar🧒 ۱۴ ماهگی
من به پسرام دادم خوب بود شکمشونم کار انداخت از 4 ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان النا جونم ❤️ مامان النا جونم ❤️ النا جونم ❤️ ۱۴ ماهگی
من که رفتم حمام
اما دخترم روز سوم شستیم تا چربی ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ثنا و پارسا مامان ثنا و پارسا ثنا و پارسا ۵ ماهگی
سلام. بله ماهم از، بیمارستان میاییم اول میبریم حما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🍀دخترک🍀 مامان 🍀دخترک🍀 🍀دخترک🍀 ۸ ماهگی
نه...اتفاقاببربچه ازکثیفی بیرون بیادلباس تمیزتنش ک ... ادامه پاسخ
;