۷ پاسخ

عزیزم پسرمن ۶روز دیگه میشه ۶ ماه ۵ شبه بیدار نمیشه ولی انقد زود زود بیدارنمیشد یکی دوبار بود شبا. ببین سیر میشه شیرت کافیه واسش اگه کافیه همین یه ماه احتمال داره اینطور باشه خوب میشه دیگه

عزیزم پسر منم همین جوریه منم هر دوساعت بهش شیر میدم.بچه با بچه فرق میکنه.اگر بهش شیر ندم شکمش صدا میده.معلومه که گشنشه.

بهش شیر بده . دکتر دخترم گفت تا یک سالگی هر چقدر و هر وقت شیر خواست بهش بده ...

اینکه خیلی بده خابش و تنظیم کن مقاومت کن بزار گریه کنه هیجی نمیشه کم کم نیم ساعت بعد یکساعت هی دیر تر شیر بده

چند روز مقاومت کن بهش نده . گریه میکنه غر میزنه ولی هرچی دیرتر بشه سختتر میتونی از شیر شب بگیریش

فکر کنم تا وقتی که بچه نیاز به شیر داره و گشنش میشه باید شبها شیر داد تا خودش بخواد . غذاهای کمکی هم میتونه به بچه احساس سیری بده

خوب گرسنش میشه بده بخوره چی میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۷ ماهگی
غذا بهش بده اگه غذا خوره یا سرلاک سیرش کن قشنگ حدا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هیژا مامان هیژا هیژا ۱۲ ماهگی
قبل خواب بهش غذا کمکی بده دیگه کم بیدار میشه
آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۴ ماهگی
😑عزیزم بچس گشنش میشه...همه بچه ها اینطورین
;