۶ پاسخ

یه بار شاید اثر نکنه .ولی کلا بیقراری میاره برا بچه .بزن تو اینترنت میبینی ضرراشو.من از نزدیکم دیدم کسی که قلیون میکشید بچه دو سه ماهش چه جوری بیقراری میکرد

واسه خودت ک ضرر داره . نکشی چی میشه

اره شیرت تلخ میشه گناه دار بچه

عزیزم قلیان صد برابر سیگار ضرر داره بهتره نکشی

قلیون نیکوتین داره میره تو شیرتون بچه رو اذیت میکنه

نه بابا هیچ اتفاقی نمیوفته نگران نباش عزیزم

;