راههای خواباندن نوزاد در شب

آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو ۲ سالگی
من خودمم روپا بزرگ شدم هیچ مشکل مغزی ندارم بچه های ... ادامه پاسخ
مامان ملورین مامان ملورین ۲ سالگی
آواتار مامان شیدا❤ مامان شیدا❤ شیدا❤ ۲ سالگی
من ک اروم رو پام تکونش میدم وقتی خوابش برد میزارمش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریو برزن مامان آریو برزن آریو برزن ۲ سالگی
اره بچه من اوایل تا ۳ .۴ نمیخوابید بعد چلش خیلی خو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد صالح مامان محمد صالح محمد صالح ۲ سالگی
من پستونک میدم قنداقش هم میکنم راحت می خوابه