راههای خواباندن نوزاد در شب

آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو ۴ سالگی
من خودمم روپا بزرگ شدم هیچ مشکل مغزی ندارم بچه های ... ادامه پاسخ
مامان ملورین مامان ملورین ۴ سالگی
آواتار مامان شیدا❤ مامان شیدا❤ شیدا❤ ۴ سالگی
من ک اروم رو پام تکونش میدم وقتی خوابش برد میزارمش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریوبَرزَن مامان آریوبَرزَن آریوبَرزَن ۴ سالگی
اره بچه من اوایل تا ۳ .۴ نمیخوابید بعد چلش خیلی خو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صبا مامان صبا صبا هفته سی‌وچهارم بارداری
من پستونک میدم قنداقش هم میکنم راحت می خوابه