اضطراب جدایی نوزاد

آواتار مامان یاسین👩‍👦💖 مامان یاسین👩‍👦💖 یاسین👩‍👦💖 ۴ سالگی
خیییلی من پسرم خیلی وابستمه میرم تواتاق سریع میدوه ... ادامه پاسخ
مامان باران سادات مامان باران سادات ۳ سالگی
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۳ سالگی
چرا جدایی ؟؟؟ هیچ جور نمیشه
مامان یسنا نفسی مامان یسنا نفسی ۳ سالگی
آواتار مامان یسنا نفسی مامان یسنا نفسی یسنا نفسی ۳ سالگی
نحوه ی برخورد با اضطراب جدایی