اضطراب جدایی نوزاد

آواتار مامان یاسین👪💖 مامان یاسین👪💖 یاسین👪💖 ۳ سالگی
خیییلی من پسرم خیلی وابستمه میرم تواتاق سریع میدوه ... ادامه پاسخ
مامان باران سادات مامان باران سادات ۲ سالگی
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۲ سالگی
چرا جدایی ؟؟؟ هیچ جور نمیشه
مامان یسنا نفسی مامان یسنا نفسی ۲ سالگی
آواتار مامان یسنا نفسی مامان یسنا نفسی یسنا نفسی ۲ سالگی
نحوه ی برخورد با اضطراب جدایی