اضطراب جدایی نوزاد

آواتار مامان یاسین👩‍👦💖 مامان یاسین👩‍👦💖 یاسین👩‍👦💖 ۵ سالگی
خیییلی من پسرم خیلی وابستمه میرم تواتاق سریع میدوه ... ادامه پاسخ
مامان باران سادات مامان باران سادات ۴ سالگی
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۳ سالگی
چرا جدایی ؟؟؟ هیچ جور نمیشه
آواتار مامان زندگی مامان زندگی زندگی ۴ سالگی
نحوه ی برخورد با اضطراب جدایی