۷ پاسخ

خواهش میکنممممممممم

آره .من برای پسرم عدسو خیس کردم پوستشو گرفتم خشک کردم آسیاب کردم میریزن تو سوپ و کته

من تو سوپ پسرم عدس میریزم عدس شهرستان عدس های بازار که آبکی حالمو بهم میزنه خیلی بدمزه ان شما چطور نظرتون چیه

مچکریم 🙌🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏👏👏👏👏👏

منم برا یاسین عدسی درس میکنم

من با گلپر به پسرم میدم هم بوشو خوب میکنه هم سردیشو میگیره

اره منم برا حسین عدسی درس میکنم تو اشش میریزم

سوال های مرتبط

آواتار مامان آنیسا بانو مامان آنیسا بانو آنیسا بانو ۱۴ ماهگی
لبنیات تمامی سرد هستند مثل ماست شیر پنیر کشک کره و ... ادامه پاسخ
مامان آیسا مامان آیسا ۱۶ ماهگی
آواتار مامان یاشار مامان یاشار یاشار ۱۴ ماهگی
سلام طبع گرم داره
آواتار مامان ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ مامان ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ۱۵ ماهگی
غذا یه درست میکنی یه خورده کم

زیره بریز روش واسه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۱۴ ماهگی
سلام بنظرم ایرانی بهتره ،نئوزینک هم خوبه روزی دوبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ستیا مامان ستیا ستیا ۱۶ ماهگی
من ک صبح میدم قطره اهن هم شب میدم