سلام مادرای عزیز هزینه سونوی انومالی چقده؟

۵ پاسخ

من سه بعدی نبود معمولی بود ولی جای معتبر رفتم.۲۵۰ ت.
دوستم یه حای معمولی تر رفت.
۱۸۰ ت.
عزیزم هر جا میخوای برس قبلش تماس بگیر قیمت و بپرس.
من ۴ جا قیمت گرفتم

سلام برامن سه بعدی بود450 شد

برای من ۳۷۵ تومن شد

من ۳۵۰ دادم ....هرکی با ی قیمت انجام داده

سلام قیمت مشخصی نداره هرکسی با ی قیمتی رفته

سوال های مرتبط

مامان محمدرضاجان مامان محمدرضاجان هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان جوجه رنگی مامان جوجه رنگی جوجه رنگی هفته نوزدهم بارداری
واسه من ۳۴۰ تومن شد
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان هفته بیست‌وچهارم بارداری
من ۲۱۰ شد سونوش با دفترچه تامین اجتماعی ازمایش ندا ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی مامان فسقلی هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان محمدسام مامان محمدسام محمدسام هفته بیست‌ویکم بارداری
واسه من کلا۱۵۰۰ شد که نیمه نصفشو میده
دردش قابل تح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیدین وآرش مامان آیدین وآرش آیدین وآرش هفته بیست‌وهشتم بارداری
ازمایش غربال دوم برا منم 400 شد و سونو انومالی 536 ... ادامه پاسخ
مامان گردو مامان گردو هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان ماهين مامان ماهين ماهين هفته بیستم بارداری
من با دفترچه تامين اجتماعي ٢٤٨ دادم هفته پيش
مامان امیدوار مامان امیدوار هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان خرگوشک مامان خرگوشک خرگوشک هفته بیست‌وپنجم بارداری
انومالی از دویست سی تا سیصد هست امینو سنتزم بستگی ... ادامه پاسخ
مامان دوقلوها مامان دوقلوها هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته بیستم بارداری
من پرسیدم قبلش گفت ۳۵۰ رفتم امروز گفت پیشرفته‌س ۷۲ ... ادامه پاسخ
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته بیستم بارداری
آواتار مامان یسرا مامان یسرا یسرا هفته بیست‌وپنجم بارداری
سلام من رفتم 250 تومن بود
مامان لوبیا مامان لوبیا هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان آیدین وآرش مامان آیدین وآرش آیدین وآرش هفته بیست‌وهشتم بارداری
برا من 536 شد.......
;