شیر دادن به نوزاد در حالت خوابیده

آواتار مامان 💙مهرسا💙 مامان 💙مهرسا💙 💙مهرسا💙 ۵ سالگی
سلام
دکتر ب من گف خوابیده ب مهرسا شیر نده ب خاطر ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۵ سالگی
خوابیده شیر دادن موقعی برا گوش بچع ضرر داره که چیز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۵ سالگی
نه هر شرایطی که شما و کودک تون راحت هستید بهترین م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Ali مامان Ali Ali ۴ سالگی
من از همون روز اول خوابیده بهش شیر دادم هیچ مشکلی ... ادامه پاسخ
مامان اهورا مامان اهورا ۴ سالگی
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۴ سالگی
اره اینقدر راحته.من خوابیده بهتر میتونم شیر بدم تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صدرا و پارسا مامان صدرا و پارسا صدرا و پارسا ۴ سالگی
دکتر برای پسر من گفت دلیلش کم خونیه و قطره آهنش رو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عزیزدل مامان عزیزدل عزیزدل ۴ سالگی
پسرم منم اینجوری شده
آواتار مامان آرسام ودلسا مامان آرسام ودلسا آرسام ودلسا ۴ سالگی
سلام منم بخاطر بخیه هام از اول خوابیدا دادم.
مامان مهیار مامان مهیار ۴ سالگی
آواتار مامان پسملی مامان پسملی پسملی ۴ سالگی
شیردادن به نوزاد در حالی که حالت خوابیده دارد موجب ... ادامه پاسخ