درمان استفراغ نوزاد

آواتار مامان آیهان. مامان آیهان. آیهان. ۲ سالگی
استفراغش چطوره؟پنیرک یا آبکی؟حجمش چقده؟
آواتار مامان مبینا کوچولو مامان مبینا کوچولو مبینا کوچولو ۲ سالگی
مفیدبود+++++++++++
آواتار مامان مهنا مامان مهنا مهنا ۲ سالگی
اگ استفراغش شکل پنیری باشه ک داره چاق میشه ربطی به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سلنا مامان سلنا سلنا ۲ سالگی
اگه استفراقش در حد چند قطره و حالت پنیریه طبیعیه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهدی مامان مهدی مهدی ۲ سالگی
امیدوارم مفید باشه...
آواتار مامان نهال مامان نهال نهال ۲ سالگی
استفراغ پنیری یا بریده شیر خرابه یا زیادیشه اصلا ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیاراد جان مامان کیاراد جان کیاراد جان ۲ سالگی
تا شیر میخوره آروغشو بگیر حدود ده بیست دقیقه ام تو ... ادامه پاسخ
بابای حلما بابای حلما ۱ سالگی
آواتار بابای سروین سادات بابای سروین سادات سروین سادات ۲ سالگی
قطره پدی لاکت خوبه
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۱ سالگی
عزیزم بخاطر اینه که چیزی خوردی که با معدش سازگار ن ... ادامه پاسخ