نشانه بارداری دوقلو

مامان فسقلی خودم مامان فسقلی خودم ۹ ماهگی
آواتار مامان آنیسا👭آویسا مامان آنیسا👭آویسا آنیسا👭آویسا ۱۲ ماهگی
درد زیااااد زیر شکم .
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۱۰ ماهگی
بارداری دوقلویی فقط با سونو مشخص میشه و اکثرا بتاش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر علی مامان امیر علی امیر علی ۱ ماهگی
سونو قلب مشخص میشه که دوقلو هس یانه
آواتار مامان آنیسا👭آویسا مامان آنیسا👭آویسا آنیسا👭آویسا ۱۲ ماهگی
اگه منظورت دوقلو بودنه که فکر نکنم آخه تا ده هفته ... ادامه پاسخ