۵ پاسخ

وای منم همینطوریم همش گریه میکنم سرشوهرم غر میزنم نمیدونم چرا اینجوری شدم حساس شدم خیلی

منم همینم دقیقا🙌🙌

عزیزم بخودت تلغین نکن سیع. کن براش توضیح بدی دست خودت نیس یکی از عوارض بارداریه با همسرت بیشتر. صحبت کن بهش بگو حستو اخه گره برا نی نیت خوب نیس

سلام عزیزم منم همینطوری بودم به مرور زمان بهترمیشی...

هرمونات ریخته بهم فکر میکنی شوهرت درکت نمیکنه

آخرین مقالات