خانوما ۳۶.۵ تب محسوب میشه؟

پاسخ دادن
۷ پاسخ

نه عزیزم‌نرماله

دوستان اطلاعات دقيق پزشكي ندارند لطفا اطلاعات غلط ندهند ٣٧.٢ تب هست از ٣٦ .٧ به بالا تب هست

اغاز تب هست حتما كنترلدكنيد

نه عزیزم

ن 37.5به بالا تب محسوب میشه

خیر
۳۷.۴ ب بالا تب محسوب میشه

نه عزیزم38 به بالا تب حساب میشودولی37.5بایدرعایت کردکه بالا نرود.