زمان‌های مراجعه به بهداشت برای نوزاد

دی ۱۴۰۲ | زمان مطالعه : ۹ دقیقه
خانه بهداشت نوزادان

وقتی‌که همراه با فرزند دلبندتان از بیمارستان ترخیص می‌شوید باید به خاطر داشته باشید که لازم است مراقبت نوزاد در مرکز بهداشت ادامه پیدا کند. شما ابتدا باید بلافاصله با مراجعه و تشکیل پرونده نوزاد در مرکز بهداشت نزدیک منزلتان برای اولین مراجعه نوزاد به پزشک تعیین وقت کنید. در پرونده نوزاد یک جدول مراقبت نوزاد وجود دارد که باید در فواصل زمانی مشخصی پر شود. این زمان‌ها پس از تشکیل پرونده نوزاد در مرکز بهداشت به شما گفته می‌شود. این به شما کمک می‌کند که از سلامت و رشد و تکامل مناسب کودکتان مطمئن شوید. در ادامه به شما خواهیم گفته که زمان‌های مراجعه به بهداشت برای نوزاد چه مواقعی است؛ پس با ما همراه باشید.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 3 تا 5 روزگی نوزاد

یکی از زمانهای مراجعه به بهداشت برای نوزاد در 3 تا 5 روزگی است که تشکیل پرونده نوزاد در مرکز بهداشت انجام می‌شود. در اولین مراجعه نوزاد به پزشک نشانه‌های خطر توسط وی بررسی می‌شود تا مطمئن شود نوزاد نیاز به مراقبت ویژه نداشته باشد. سپس وزن، قد و دور سر او را اندازه‌گیری می‌کند و او را ازنظر زردی، بینایی و تغذیه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مکمل A+D مکملی است که باید در این سن به نوزاد داده شود و اگر آن را دریافت نکرده باشید مرکز بهداشت آن را به شما خواهد داد.

یکی از هدف‌های اصلی تشکیل پرونده نوزاد در مرکز بهداشت این است که روند تکامل و وضعیت واکسیناسیون نوزاد به‌درستی و در زمان‌های پیگیری شود. در خانه بهداشت نوزادان انواع مشاوره‌های مورد نیاز والدین به آن‌ها ارائه خواهد شد. همچنین اگر غربالگری شنوایی سنجی بدو تولد برای نوزاد انجام نشده باشد، در این مورد به والدین راهنمایی خواهد شد.

یکی از آزمایشات بعد از تولد نوزاد آزمایش تیروئید است که در اولین مراجعه نوزاد به پزشک توسط او درخواست خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله "واکسن ب ث ژ در بدو تولد | زخم شدن جای واکسن ب ث ژ" را نیز در وب سایت گهواره بخوانید.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 14 تا 15 روزگی نوزاد

دومین زمان بردن نوزاد به خانه بهداشت در 14 تا 15 روزگی اوست. در این هنگام مجدداً نشانه‌های خطر و وضعیت زردی نوزادی چک می‌شود. وزن، قد و دور سر نوزاد اندازه‌گیری و در پرونده او ثبت می‌شود. در مورد تغذیه نوزاد در این مدت از مادر سؤال پرسیده می‌شود و در صورت نیاز مشاورین خانه بهداشت نوزادان توصیه‌های لازم را به والدین خواهند کرد. بینایی نوزاد و وضعیت تکامل او نیز چک می‌شود. درصورتی‌که نوزاد نیاز به مکمل‌های دارویی داشته باشد توسط پزشک برای او تجویز خواهد شد.

مراجعه به خانه بهداشت

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 30 تا 45 روزگی نوزاد

سومین زمان بردن نوزاد به خانه بهداشت در 30 تا 45 روزگی نوزاد می‌باشد. نشانه‌های خطر ارزیابی می‌شود و وضعیت زردی نوزاد و بینایی او چک می‌شود. وزن، قد و دور سر نوزاد در این تاریخ نیز در فرم مراقبت کودک سالم موجود در پرونده نوزاد یادداشت می‌شود. مکمل‌های دارویی و مشاوره‌های لازم توسط پزشک مستقر در خانه بهداشت نوزادان ارائه خواهد شد. پزشک در مورد تغذیه نوزاد نیز با والدین صحبت می‌کند و در صورت لزوم توصیه‌های لازم را خواهد کرد.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله "اسهال شدن نوزاد بعد از واکسن و درمان آن" را نیز در وب سایت گهواره بخوانید.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 2 ماهگی نوزاد

در این تاریخ نیز علاوه بر ارزیابی وضعیت عمومی نوزاد، اندازه قد، وزن و دور سر نوزاد در جدول مراقبت نوزاد یادداشت می‌شود. تغذیه و بینایی او چک می‌شود و روند تکامل نوزاد بررسی می‌شود. نوزاد شما در بدو تولد اولین نوبت در جدول واکسیناسیون کودکان 1402 را که شامل واکسن‌های ب ث ژ، واکسن هپاتیت ب و واکسن خوراکی فلج اطفال است را دریافت می‌کند. پس‌ازآن، 2 ماهگی اولین مرحله در مراقبت نوزاد در مرکز بهداشت است که ادامه واکسیناسیون نوزاد انجام خواهد شد. در این مرحله واکسن پنج‌گانه (سه‌گانه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزا) و واکسن فلج اطفال توسط نوزاد دریافت می‌شود.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 4 ماهگی نوزاد

پنجمین زمان بردن نوزاد به خانه بهداشت در 4 ماهگی است. در این نوبت نیز علاوه بر تکمیل جدول مراقبت نوزاد که شامل اندازه قد، دور سر و وزن نوزاد می‌شود، وضعیت عمومی و بینایی نوزاد نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. دور بعدی واکسیناسیون نوزاد در 4 ماهگی انجام می‌شود که همانند دوماهگی شامل واکسن پنج‌گانه و واکسن فلج اطفال خوراکی و تزریقی می‌باشد.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 6 ماهگی نوزاد

یکی دیگر از زمانهای مراجعه به بهداشت برای نوزاد در 6 ماهگی نوزاد است. وضعیت عمومی، بینایی و تغذیه نوزاد توسط پزشک ارزیابی می‌شود و روند تکاملی او چک خواهد شد. وزن، قد و دور سر او اندازه‌گیری و در فرم مراقبت کودک سالم یادداشت می‌شود. دور چهارم واکسیناسیون در 6 ماهگی انجام می‌شود که شامل واکسن پنج‌گانه و واکسن فلج اطفال می‌باشد.

یکی دیگر از آزمایشات بعد از تولد نوزاد آزمایش کم‌خونی است که در صورت نیاز در 6 ماهگی توسط پزشک درخواست خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله "سفت شدن جای واکسن نوزاد و 4 علت اصلی آن" را نیز در وب سایت گهواره بخوانید.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 7 ماهگی نوزاد

در این نوبت نیز علاوه بر تکمیل جدول مراقبت نوزاد که شامل اندازه قد، دور سر و وزن نوزاد می‌شود، وضعیت عمومی و بینایی و تغذیه نوزاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مکمل‌های مورد نیاز داده شده و آموزش‌های لازم به والدین داده می‌شود. در این زمان واکسیناسیونی انجام نخواهد شد.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 9 ماهگی نوزاد

شما باید در 9 ماهگی نیز نوزادتان را به خانه بهداشت ببرید تا جدول مراقبت نوزاد را تکمیل کنید و مطمئن شوید که نوزادتان مشکلی ازنظر تکاملی نداشته باشد. در این زمان واکسیناسیونی انجام نمی‌شود اما در صورت نیاز مجدداً از نوزاد شما آزمایش کم‌خونی گرفته خواهد شد.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 12 ماهگی نوزاد

هشتمین زمان بردن نوزاد به خانه بهداشت در 12 ماهگی برای واکسن یک سالگی اوست. مجدداً لازم است که برای اطمینان از رشد و تکامل صحیح نوزاد، قد، وزن و دور سر او اندازه‌گیری شود و وضعیت بینایی و تغذیه او بررسی شود. در این مرحله نوزاد برای بار اول واکسن MMR دریافت می‌کند که ترکیبی از سه واکسن سرخجه، سرخک و اوریون است. مکمل‌های دارویی و مشاوره‌های لازم نیز ارائه خواهد شد.

یکی دیگر از آزمایشات بعد از تولد نوزاد آزمایش ادرار است که در 12 ماهگی با درخواست پزشک انجام خواهد شد تا وضعیت سیستم تصفیه بدن نوزاد بررسی شود.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 15 ماهگی نوزاد

شما باید در 15 ماهگی هم باید نوزادتان را به خانه بهداشت ببرید تا جدول مراقبت نوزاد توسط بهیاران خانه بهداشت تکمیل شود و وضعیت عمومی نوزاد بعلاوه تغذیه و بینایی او چک شود. پیشنهاد می‌کنیم مقاله "واکسن زدن نوزاد هنگام سرماخوردگی ؛ آری یا خیر؟" را نیز در وب سایت گهواره بخوانید.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان در 18 ماهگی نوزاد

در 18 ماهگی هم می‌بایست برای بررسی وضعیت رشد و تکامل نوزاد به مرکز بهداشت مراجعه کنید. در این مرحله دور بعدی واکسیناسیون نوزاد یعنی واکسن ۱۸ ماهگی انجام خواهد شد که شامل یادآور پنج‌گانه، یادآور فلج اطفال و دور بعدی واکسن MMR می‌شود.

مراجعه به خانه بهداشت نوزادان بعد از 2 سالگی

مراجعه به خانه بهداشت تنها مختص نوزادان نیست. شما می‌بایست در 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی و 7 تا 8 سالگی نیز فرزندتان را به خانه بهداشت ببرید. در این مراجعات، علاوه بر ارزیابی وضعیت سلامت عمومی کودک، بینایی، تغذیه و تکامل او بررسی خواهد شد و مکمل‌های دارویی لازم برای او تجویز خواهد شد. بعلاوه، از 1 سالگی به بعد سلامت دندان‌های کودک نیز جزو مراقبت های بهداشتی کودکان محسوب می‌شود و باید نتایج معاینه در هر مراجعه در فرم مراقبت کودک سالم نوشته شود.

آزمایش چربی نیز یکی دیگر از آزمایشات بعد از تولد نوزاد است که در سه‌سالگی کودک انجام می‌شود. غربالگری و چک فشار خون کودک نیز اولین نوبت در سه سالگی انجام می‌شود. در 6 سالگی نیز می‌بایست یادآور دوم واکسن سه‌گانه و یادآور دوم واکسن فلج اطفال توسط کودک دریافت شود.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله "سخت‌ترین واکسن نوزاد کدام است؟" را نیز در وب سایت گهواره بخوانید.