لانه گزینی جنین در هفته چندم است

آواتار مامان حوراماه مامان حوراماه حوراماه ۱۲ ماهگی
سلام عزیزم بله میشه من خودم خونریزی لانه گزینی ندا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۱۴ ماهگی
چهار الی پنج روز از پریودیتون بگذره تست بزارین مشخ ... ادامه پاسخ
مامان خوشگل مامان ۱۲ ماهگی
آواتار مامان رهاکرامتی مامان رهاکرامتی رهاکرامتی ۱۴ ماهگی
نه بستگی به بدن طرف داره.اگه بارداربشی بعدش خوب می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هدیه خدا❣ مامان هدیه خدا❣ هدیه خدا❣ هفته سوم بارداری
بعد از موعد پریود لکه بینی یعنی جای جنین محکم نشده ... ادامه پاسخ
مامان جوجه خانوم هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان ماهور😍 مامان ماهور😍 ماهور😍 هفته سی‌ودوم بارداری
۶ تا ۱۲ روز بعد از لقاح عزیزم حدودا میشه یک هفته ق ... ادامه پاسخ