لانه گزینی جنین در هفته چندم است

آواتار مامان حوراماه مامان حوراماه حوراماه ۲ سالگی
سلام عزیزم بله میشه من خودم خونریزی لانه گزینی ندا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۲ سالگی
چهار الی پنج روز از پریودیتون بگذره تست بزارین مشخ ... ادامه پاسخ
مامان خوشگل مامان مامان خوشگل مامان ۲ سالگی
آواتار مامان رهاکرامتی مامان رهاکرامتی رهاکرامتی ۳ سالگی
نه بستگی به بدن طرف داره.اگه بارداربشی بعدش خوب می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان میوه بهشتی💗 مامان میوه بهشتی💗 میوه بهشتی💗 هفته بیست‌ویکم بارداری
بعد از موعد پریود لکه بینی یعنی جای جنین محکم نشده ... ادامه پاسخ
مامان جوجه خانوم مامان جوجه خانوم ۱۵ ماهگی
آواتار مامان ماهور🌙 مامان ماهور🌙 ماهور🌙 ۱ سالگی
۶ تا ۱۲ روز بعد از لقاح عزیزم حدودا میشه یک هفته ق ... ادامه پاسخ