لانه گزینی جنین در هفته چندم است

آواتار مامان حوراماه مامان حوراماه حوراماه ۱۶ ماهگی
سلام عزیزم بله میشه من خودم خونریزی لانه گزینی ندا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۱ سالگی
چهار الی پنج روز از پریودیتون بگذره تست بزارین مشخ ... ادامه پاسخ
مامان خوشگل مامان مامان خوشگل مامان ۱۶ ماهگی
آواتار مامان رهاکرامتی مامان رهاکرامتی رهاکرامتی ۱ سالگی
نه بستگی به بدن طرف داره.اگه بارداربشی بعدش خوب می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان میوه بهشتی💝 مامان میوه بهشتی💝 میوه بهشتی💝 هفته سوم بارداری
بعد از موعد پریود لکه بینی یعنی جای جنین محکم نشده ... ادامه پاسخ
مامان جوجه خانوم مامان جوجه خانوم هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان ماهور😍 مامان ماهور😍 ماهور😍 ۲ ماهگی
۶ تا ۱۲ روز بعد از لقاح عزیزم حدودا میشه یک هفته ق ... ادامه پاسخ