نشانه بارداری پسر

آواتار مامان امیرمیلاد مامان امیرمیلاد امیرمیلاد ۲ سالگی
من شنیدم بچه ات اگه پسرباشه شکل وشمائل مادرش عوض م ... ادامه پاسخ
مامان منیژه مامان منیژه ۲ سالگی
آواتار مامان آوا کوچولو مامان آوا کوچولو آوا کوچولو ۲ سالگی
سلام من
آواتار مامان دخملی مامان دخملی دخملی ۱ سالگی
از ۱۴ هفتگی با سونوگرافی تشخیص جنسیت میدن
از ۱۶ تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل آرا مامان دل آرا دل آرا ۲ سالگی
من شنیدم برای پسر بیشتر میل به ترشی داری اما برای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۱ سالگی
عزیزم جفتت چیه جفت با جنسیت رابطه داره
آواتار مامان آیلین خانوم مامان آیلین خانوم آیلین خانوم ۱۸ ماهگی
عزیزم یه نظریه هست که رد خور نداره برای خودم وچند ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۵ ماهگی
نه به اون نیست من بارداری اولم زشت شدم دماغم گنده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۱۵ ماهگی
عزیزم معلومه خیلی عجله داری 16هفته به بعد جنسی ... ادامه پاسخ