بارداری ناموفق

بارداری ناموفق

هرگاه اقدام به بارداری می‌کنید، باید دو روی سکه را در نظر بگیرید؛ گاهی ممکن است تلاش شما برای باردار شدن موفقیت‌آمیز باشد و گاهی هم ممکن است نیاز به تلاش بیشتر داشته باشید. عدم موفقیت در بارداری اتفاق نادری نیست و تعداد بی‌شماری از زوجین با این موضوع مواجه هستند. دلایل جسمی و روانی متعددی برای این اتفاق وجود دارد و هر یک از زوجین یا هر دو آن‌ها، ممکن است در آن، نقش داشته باشند.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به بارداری ناموفق گردآوری شده است؛ مانند بارداری پوچ، بارداری خارج از رحم و دیگر موارد. هدف از مقالات این بخش، این است که با علل و عوامل دخیل در بارداری ناموفق آشنا شوید و اطلاعات شما در این زمینه افزایش پیدا کند. درنتیجه، علاوه بر اینکه ازنظر جسمی و روحی با این مسئله کنار خواهید آمد، برایتان روشن می‌شود که برای داشتن یک بارداری سالم و موفق، چه گزینه‌هایی پیش روی شماست و باید چه مسیری را به کمک پزشکتان، طی کنید. 

 

مقالات بارداری ناموفق

پرسش و پاسخ مادران