تغذیه مادران شیرده برای افزایش شیر

آواتار مامان یاسین مامان یاسین یاسین ۶ سالگی
سلام ینی باید چند دقیقه بپزیم بخوریم خود کاهو را ی ... ادامه پاسخ
مامان پارسا جون مامان پارسا جون ۶ سالگی
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۶ سالگی
بسیار عالیه هم زیاد میکنه هم مقوی و چرب میکنه شیر ... ادامه پاسخ
مامان امیر مامان امیر ۵ سالگی
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۵ سالگی
رازیانه دم کن بخور خرما شیر ...دلستر کاهو پرتقال
مامان احمدرضا مامان احمدرضا ۵ سالگی
آواتار مامان مانیسا جون مامان مانیسا جون مانیسا جون ۵ سالگی
عزیزم آبگوشت بدون حبوبات عالیه.
تا میتونی مایعجات ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۵ سالگی
عزیزم کاهو و شیره ی انگور عالیه و رازیانه و ابگوشت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلین مامان ایلین ایلین ۵ سالگی
قطره شیر افزا بخر خیلی خوبه من یه پودرم‌خریدم که خ ... ادامه پاسخ