معنی اسم فخرالزمان

شخص برجسته، گزیده که مایه مباهات در زمان خود است

ریشه اسم فخرالزمان

فراوانی اسم فخرالزمان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فخرالزمان ثبت نام شده اند.