اسم لاتین

نام معنی نام جزییات
آدرین <p>آدرین: آتشین و سرخ</p> <p>اسم آدرین با تلفظ آد... مشاهده
هلما <p>نام دخترانه هلما با تلفظ/Helma/ و املا Helma&nb... مشاهده
رزا نام لاتین گل رز مشاهده
ملینا <p>نام دخترانه ملینا با تلفظ / Meli.nā/ و املا لات... مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
فلورا فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده
تلما امید و آرزو مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده
گلوریا فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز مشاهده
مونیکا مشاور مشاهده
رزالین مانند گل رز مشاهده
قیصر معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای... مشاهده
روبینا یاقوت قرمز مشاهده
فلوریا فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
کامیلا محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا مشاهده
کاملین گیاهی با گلهای زرد و کوچک مشاهده
آلبا سحر سپیده روشنی صبح مشاهده
ویکتور پیروز شدن، ظفریافتن مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
میکسا کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این وا... مشاهده
سالسا تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی - مشاهده
سالویا نام گلی است مشاهده
ریجینا با شکوه، ملکه وار مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده