اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لیانا <p>نام دخترانه لیانا با تلفظ /l&aelig;yānā/ و املا... مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
لیلا لیلی مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
لیلی شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لعیا لیا مشاهده
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده
لی لی ظریف و شکننده مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
لیلیا شب، هم ریشه با مشاهده
لیدا برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا مشاهده
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده
لاریسا نام شهری در کنار دجله مشاهده
لمیا زن سیاه و گندمگون مشاهده
لینا آبشار کوچک مشاهده
لاچین شاهین شکاری مشاهده
لادن معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارن... مشاهده
لطیفه مؤنث لطیف مشاهده
لیزا بنده خالص خداوند مشاهده
لیالی شبها مشاهده
لاون نام جایی در شاهنامه مشاهده
لعل معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گا... مشاهده
لمیس زنی با پوست نازک و لطیف مشاهده
لؤلؤ مروارید مشاهده
لادبن بوته گل، گلبن مشاهده
لاله چهر آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد مشاهده
لاله دخت مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر) مشاهده
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رخسار لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رو لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله زار زمینی که در آن لاله فراوان روییده است مشاهده
لاله وش مانند لاله مشاهده
لامیا نام شهری است از تسالی . این شهر نام خود را به جنگ... مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
لبینا نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لتکا باغ، باغچه مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
لورا نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده