اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لیانا <p>نام دخترانه لیانا با تلفظ /l&aelig;yānā/ و املا... مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
لیلا لیلی مشاهده
لیلی شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
لی لی ظریف و شکننده مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
لعیا لیا مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
لیدا برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده
لیلیا شب، هم ریشه با مشاهده
لاریسا نام شهری در کنار دجله مشاهده
لینا آبشار کوچک مشاهده
لمیا زن سیاه و گندمگون مشاهده
لاچین شاهین شکاری مشاهده
لادن معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارن... مشاهده
لیزا بنده خالص خداوند مشاهده
لطیفه مؤنث لطیف مشاهده
لیالی شبها مشاهده
لمیس زنی با پوست نازک و لطیف مشاهده
لورا نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
لامیا نام شهری است از تسالی . این شهر نام خود را به جنگ... مشاهده
لاون نام جایی در شاهنامه مشاهده
لعل معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گا... مشاهده
لبینا نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لتکا باغ، باغچه مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
لؤلؤ مروارید مشاهده
لادبن بوته گل، گلبن مشاهده
لاله چهر آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد مشاهده
لاله دخت مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر) مشاهده
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رخسار لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رو لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله زار زمینی که در آن لاله فراوان روییده است مشاهده
لاله وش مانند لاله مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده