اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لامیا نام شهری است از تسالی . این شهر نام خود را به جنگ... مشاهده
لاون نام جایی در شاهنامه مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
لبینا نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لتکا باغ، باغچه مشاهده
لطیفه مؤنث لطیف مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
لعل معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گا... مشاهده
لعیا لیا مشاهده
لمیا زن سیاه و گندمگون مشاهده
لمیس زنی با پوست نازک و لطیف مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
لورا نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی مشاهده