اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
ماجده مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار مشاهده
مادیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
مارال آهو،زیبا مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
مارگاریتا نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا مشاهده
مارگریت گلی زیبا به رنگ سفید مشاهده
مارلین برج، پناهگاه مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده