اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
ترنم زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه مشاهده
ترمه نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی مشاهده
تیارا تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا... مشاهده
تارا ستاره مشاهده
ترانه سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز مشاهده
تینا گِل ، هم ریشه با مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
تلما امید و آرزو مشاهده
تکتم نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کت... مشاهده
تامیلا بخشنده مشاهده
تی تی گیلکی شکوفه مشاهده
تامارا نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم مشاهده
تايماز بی نظیر ، بی همتا مشاهده
تندیس مجسمه مشاهده
توتیا جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی م... مشاهده
توکا پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگ... مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
تانسو تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی مشاهده
تناز نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش مشاهده
ترکان در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر س... مشاهده
تندر تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون... مشاهده
توسکا توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
تیدآ تیدا، دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ،... مشاهده
تلناز موی قشنگ مشاهده
تنی در گویش مازندران شکوفه مشاهده
تیسا در گویش مازندران خالص مشاهده
تینوش نوش تو مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
تاتیانا تاتینا ، پرنده شکاری مشاهده
تاج ماه آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
تذرو قرقاول مشاهده
ترنیان سبدی که از شاخه های بید می بافند مشاهده
تروند میوه تازه رسیده، نوبر مشاهده
تلکا در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی مشاهده
تنی نار در گویش مازندران شکوفه انار مشاهده
توران نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی... مشاهده
توراندخت مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر) مشاهده
توراکینا نام همسر اکتای قاآن مغول مشاهده
توری گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خو... مشاهده
توسا توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
توفان طوفان، معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاه... مشاهده