اسم عربی

نام معنی نام جزییات
آب حیات آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که... مشاهده
آبد همیشگی ، دائمی ، جاودانه مشاهده
آبدین جاودانه ها ، جمع آبد(به کسر ب) مشاهده
آبش تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را... مشاهده
آبی سرکش ، نافرمان مشاهده
آتیه آینده مشاهده
آدی امین تر ، امانت دار تر مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
آسیه زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از... مشاهده
آصف تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزی... مشاهده
آفاق افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجو... مشاهده
آفت بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری مشاهده
آقامیر آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام... مشاهده
آلا نعمتها،نیکیها مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده