اسم عربی

نام معنی نام جزییات
رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
ابوبکر نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر... مشاهده
امیرکسری مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری... مشاهده
عذرا دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نا... مشاهده
امینه مؤنث امین مشاهده
رحیم مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
وهب بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص) مشاهده
لاوان لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعق... مشاهده
علا بزرگی، رفعت مشاهده
کوکب ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی... مشاهده
صلاح خیر و نیکی مشاهده
قائم ایستاده ، قدرتمند و بااراده ، لقب امام عصر عجل الل... مشاهده
وجیهه زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم مشاهده
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
ابوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
امیرا امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره مشاهده
جمال زیبایی مشاهده
عرشیان عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان مشاهده
سلیمه مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم مشاهده
انیسه همدم مشاهده
لیث شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری مشاهده
حانی میش یا گاو وحشی مشاهده
غضنفر شیر بیشه مشاهده
شمس خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
ساقی آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد مشاهده
طلحه نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از... مشاهده
منیر آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن مشاهده
قطره مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه مشاهده
عاشق دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاش... مشاهده
خضرا سبز، سبزه وار، چمن زار مشاهده
عرفانه عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه... مشاهده
زید نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) مشاهده
رزین محکم، استوار، متین، باوقار مشاهده
ارشاد راهنمایی، هدایت مشاهده
مرسل ارسال شده،فرستاده شده مشاهده
صدرالدین دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین مشاهده
آمال آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها مشاهده
عهدیه منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان مشاهده
ظهیر پشتیبان، یاور، ظهیرالدین مشاهده
عاتکه زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص) مشاهده
ثمینه گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند مشاهده
جاسم عامیانه قاسم مشاهده
ابوالحسن پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس مشاهده
راشن آرامنده، ثابت مشاهده
وسیم دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
محدث گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می... مشاهده
ولید فرزند ، نام دوتن از خلفای اموی ، مشاهده
جمیله زیبا، زن زیبا مشاهده
کبرا کبری،بزرگ، کبیر مشاهده
نعیمه مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف، مشاهده