اسم عربی

نام معنی نام جزییات
صابرین جمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا مشاهده
صاحب دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار مشاهده
عفت پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی مشاهده
عفیفه مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
مولود آن که به دنیا آمده، زاده شده مشاهده
نوریه منسوب به نور، درخشان مشاهده
شراره درخشش، روشنی، جرقه مشاهده
رفیع مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
رمان انار مشاهده
صفیه مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
هایده توبه کننده، به حق بازگردنده مشاهده
شعله زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی مشاهده
شفا بهبود یافتن از بیماری، تندرستی مشاهده
نیره مؤنث نیر،روشن و منور مشاهده
ضرغام شیر درنده ، پهلوان، دلاور مشاهده
شمسی شمس(عربی) + ی ( فارسی) مرکب از شمس( خورشید) + یای... مشاهده
سالم فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده
اشراق تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و ح... مشاهده
بشیر بشارت دهنده، مژده دهنده مشاهده
ملیکه نام همسر عمر خطاب مشاهده
ساهره مؤنث ساهر،چشمه روان مشاهده
توفیق موفقیت، کامیابی مشاهده
حنیفه مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
اقبال خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود... مشاهده
قمر ماه، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
ماه نسا ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه م... مشاهده
بها درخشندگی، روشنی مشاهده
ابوطالب نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) مشاهده
عبدالحمید بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عث... مشاهده
عبدالرحیم بنده پروردگار رحیم و مهربان مشاهده
متینه مؤنث متین مشاهده
آتیه آینده مشاهده
جلیل بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند مشاهده
ولی پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام... مشاهده
امیره مؤنث امیر مشاهده
محسنه مؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده مشاهده
نفیسا بسیار ارزشمند ، گران مایه مشاهده
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده
صابره مؤنث صابر مشاهده
کمال آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دا... مشاهده
عظیم بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامه... مشاهده
صدا انعکاس صوت، پژواک مشاهده
لطیف نرم و خوشایند مشاهده
شریف ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در ع... مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
حبیبه مؤنث حبیب، معشوقه مشاهده
ضیاءالدین نور خدا مشاهده
غوغا صدای بلند، بانگ و فریاد مشاهده
فارهه دختر زیبا و با نمک مشاهده
بلال نام اولین مؤذن اسلام مشاهده