اسم عربی

نام معنی نام جزییات
آمال آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها مشاهده
آمنه نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن... مشاهده
آنسه انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو مشاهده
آنوشه خوشی و شادی ، داماد ، پادشاه نوجوان مشاهده
آیت آیه،نشانه،شخص برجسته و شاخص،شخص بسیار زیبا رو مشاهده
آیت الله نشانه خداوند مشاهده
آیلا نام پهلوانی ترک که شاهنامه به عنوان مبارز افراسیاب... مشاهده
آینور آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، د... مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
اباذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
ابالفضل ابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حس... مشاهده
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
ابتهاج شادمانی، خوشی مشاهده
ابتهاش ابتهاج مشاهده
ابوالحسن پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس مشاهده