اسم عربی

نام معنی نام جزییات
محمدعلی ترکیب اسامی محمد و علی مشاهده
دنیا جهان مشاهده
حنانه <p>تلفظ (hanane)اسمی دخترانه و عربی ، مونث کلمه&zw... مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
الیسا دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عرب... مشاهده
محمد جواد بنده ستوده شده خدا و بخشاینده مشاهده
محدثه مؤنث محدث، گوینده سخن، مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
هانیه هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وس... مشاهده
معصومه مؤنث معصوم، بی گناه و پاک مشاهده
ایلین <p>(تلفظ: aylin) اسمی دخترانه با دو ریشه عربی و تر... مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
علی اکبر علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع) مشاهده
امین مورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پس... مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
فاطیما فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
سجاد بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
آلا نعمتها،نیکیها مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
سحر زمان قبل از سپیده دم ، صبح مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
سلما نام زنان عرب مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
سما آسمان مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
صبا نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان م... مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
محنا <p>نام دخترانه محنا با تلفظ/Mohanā/ و املا Mohana... مشاهده
سامی عالی، بلندمرتبه مشاهده
ایمان اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین د... مشاهده
ضحی صبح - چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده ا... مشاهده
سنا روشنایی نور بلندی رفعت مشاهده
نبات ماده خوراکی سفت، بلورین، و شیرین مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
رویا رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در ح... مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
مصطفی برگزیده، لقب پیامبر(ص) مشاهده