اسم عربی

نام معنی نام جزییات
سدنا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه سدنا با تلفظ /S&aeli... مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
غزل شعر عاشقانه مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
مهنا <p>(تلفظ: mohannā) کلمه&zwnj;ای عربی، اسم دخترانه<... مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
ایمان اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین د... مشاهده
محمدعلی ترکیب اسامی محمد و علی مشاهده
رقیه سحر و افسون - نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خد... مشاهده
دنیا جهان مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
مسیحا منجی بلند مرتبه - منجی مبارک -مسیح(عربی) + ا ( فار... مشاهده
محمد جواد بنده ستوده شده خدا و بخشاینده مشاهده
محدثه مؤنث محدث، گوینده سخن، مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
امیرطاها مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که ن... مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
هانیه هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وس... مشاهده
سجاد بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
فاطیما فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
علی اکبر علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع) مشاهده
معصومه مؤنث معصوم، بی گناه و پاک مشاهده
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
صبا نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان م... مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
سلما نام زنان عرب مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
سما آسمان مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
سنا روشنایی نور بلندی رفعت مشاهده
ضحی صبح - چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده ا... مشاهده