اسم عربی

نام معنی نام جزییات
فرید یکتا، یگانه، بی نظیر مشاهده
فریده مؤنث فرید مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
ماجد دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند مشاهده
تقی پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناص... مشاهده
نادر آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس س... مشاهده
سکینه آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع) مشاهده
منال رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع ش... مشاهده
اعلی برتر، بالاتر ، بلندتر، برگزیده از هر چیزی ، نامی ا... مشاهده
عبدالرضا بنده رضا مشاهده
امیرکسری مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری... مشاهده
امینه مؤنث امین مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
ضیا نور، روشنی مشاهده
غلامرضا مرکب از دو اسم غلام و رضا مشاهده
حنین اشتیاق، ناله، زاری مشاهده
منصوره مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
ابوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
عبدالرحمان عبد الرحمن مشاهده
عبدالرحمن بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار... مشاهده
امیرا امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره مشاهده
جمیله زیبا، زن زیبا مشاهده
صابر صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن... مشاهده
سندس به فتح سین و دال ، پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قر... مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
فرح شادمانی، سرور مشاهده
نعنا نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو مشاهده
ارشاد راهنمایی، هدایت مشاهده
لمیا زن سیاه و گندمگون مشاهده
صفا یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
صلاح الدین موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم... مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
ساجد سجده کننده مشاهده
حانی میش یا گاو وحشی مشاهده
زلیخا نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف(ع) شد مشاهده
زکیه مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا مشاهده
رباب نام سازی است مشاهده
شاهد زیبارو، محبوب، معشوق مشاهده
رحمان مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند مشاهده
مختار آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است،... مشاهده
سوده نام شهری در نزدیکی بغداد مشاهده
روح الله روح خداوند ، لقب عیسی(ع) مشاهده
ماریه زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
هنیا به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد مشاهده
طیبه مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
عادله مؤنث عادل،بانوی با انصاف مشاهده
ثمینه گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند مشاهده
جاسم عامیانه قاسم مشاهده
ابوالحسن پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس مشاهده