اسم عربی

نام معنی نام جزییات
آنسه انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو مشاهده
حنان بخشاینده، از صفات خداوند مشاهده
آسیه زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از... مشاهده
مرسا استوار ، ثابت ، پابرجا مشاهده
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
غزاله آهو بره ماده مشاهده
محبوبه مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
وحید یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
سیما چهره، صورت مشاهده
ثمره میوه ، حاصل، نتیجه مشاهده
نجوا سخن آهسته مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
حوریه زن بهشتی زیبا مشاهده
راضیه خشنود، خرسند مشاهده
ارون (به فتح الف) شاد و شادمان مشاهده
حبیب دوست، یار، معشوق مشاهده
بتول پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع) مشاهده
حمزه شیر، نام عموی پیامبر(ص) مشاهده
راحله مؤنث راحل مشاهده
سعیده مؤنث سعید ،خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
صهبا شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری مشاهده
اعلا برگزیده، برتر مشاهده
محمدآئین مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است مشاهده
رسول پیغمبر، قاصد، پیک مشاهده
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران... مشاهده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر د... مشاهده
فاضل دارای فضیلت و برتری در علم مشاهده
عایشه دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص) مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
سلوی کبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا) مشاهده
سمر افسانه، داستان ، مشهور مشاهده
میسا زنی که با غرور و تکبر راه می رود مشاهده
لیلیا شب، هم ریشه با مشاهده
احلام جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها مشاهده
عثمان نام خلیفه سوم مشاهده
جواهر جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا... مشاهده
شهاب الدین آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف ق... مشاهده
قاسم بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند... مشاهده
عالیه مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام،... مشاهده
یاسر نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر مشاهده
طاهره مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع)... مشاهده
حسانه بانوی زیبا روی - دختر نیکو مشاهده
حارث کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی مشاهده
اصیلا با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس مشاهده
وصال رسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب... مشاهده
محی الدین زنده کننده دین مشاهده
علیا رفیع، والا مشاهده
اسد شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با... مشاهده
فؤاد دل، قلب مشاهده