اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فاطمه زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیام... مشاهده
فاطیما فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
فائزه فایزه ، نایل، رستگار مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
فرگل دارای شکوه و زیبایی گل مشاهده
فلورا فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
فهیمه مؤنث فهیم مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
فرین با شکوه، شکوه مند مشاهده
فرینا با شکوه، شکوهمند مشاهده
فریناز دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
فریال دارای اندام و هیکل باشکوه مشاهده
فریبا بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند مشاهده
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
فردوس معرب از فارسی، پردیس بهشت مشاهده
فریده مؤنث فرید مشاهده
فرنیان پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار... مشاهده
فروغ روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تا... مشاهده
فرح شادمانی، سرور مشاهده
فروزان شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده مشاهده
فریار دارنده شکوه و جلال مشاهده
فلور گل مشاهده
فرانه فرانک مشاهده
فرمهر دارای شکوه و عظمتی چون خورشید مشاهده
فرمیسک اشک چشم مشاهده
فضه نقره سیم مشاهده
فرنوشا شکوه و عظمت ابدی مشاهده
فارا نام کوهی در مغرب فلات ایران مشاهده
فوژان بانگ بزرگ، فریاد عظیم مشاهده
فرحانه مؤنث فرحان مشاهده
فردخت مرکب از فر( شکوه) + دخت( دختر) مشاهده
فرسیما فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه مشاهده
فرنگیس از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و هم... مشاهده
فریسا پریسا، زیبا چون پری مشاهده
فائقه فایقه مشاهده
فانیذ قند، شکر مشاهده
فیروزه پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز مشاهده
فرخنده مبارک، خجسته، میمون مشاهده
فردیس پردیس مشاهده
فارهه دختر زیبا و با نمک مشاهده
فروز تابش و روشنی و فروغ مشاهده
فریشا پریسا ، زیبا چون پری مشاهده
فرین دخت مرکب از فرین+ دخت( دختر) مشاهده
فاخته پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو مشاهده