اسم عبری

نام معنی نام جزییات
مرسانا <p>نام دخترانه مرسانا با تلفظ /Mer.sā.nā/ و املا M... مشاهده
سارا شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
دانیال <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه دانیال با تلفظ /Dāniy... مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
راحیل <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه&nbsp; راحیل با تلفظ/... مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
دینا دینه مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
ساره سارا مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
آرسن مرد مبارز مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
لعیا لیا مشاهده
الیا الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی ا... مشاهده
اسماعیل آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
نینا زیبایی، خوش اندامی و ظرافت مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
اسحاق خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
زکریا آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پی... مشاهده
یارین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یارین با تلفظ /Yārin... مشاهده
سلیمان پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خد... مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
داوود محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب... مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
تارخ نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
صفورا مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حض... مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
عیسی معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده
حانان رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود مشاهده
موسی از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمر... مشاهده
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده