اسم عبری

نام معنی نام جزییات
مرسانا <p>نام دخترانه مرسانا با تلفظ /Mer.sā.nā/ و املا M... مشاهده
سارا شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) مشاهده
دانیال <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه دانیال با تلفظ /Dāniy... مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
راحیل <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه&nbsp; راحیل با تلفظ/... مشاهده
دینا دینه مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
ساره سارا مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
آرسن مرد مبارز مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
لعیا لیا مشاهده
اسماعیل آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر مشاهده
الیا الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی ا... مشاهده
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
نینا زیبایی، خوش اندامی و ظرافت مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
اسحاق خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
تارخ نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
سلیمان پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خد... مشاهده
شعیب توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن مشاهده
سالومه صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خا... مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
زکریا آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پی... مشاهده
داوود محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب... مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
شبیر نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
داود داوود مشاهده
یارین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یارین با تلفظ /Yārin... مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
موسی از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمر... مشاهده