اسم پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
صفا یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
صابر صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن... مشاهده
صلاح الدین موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم... مشاهده
صیام روزه داشتن مشاهده
صلاح خیر و نیکی مشاهده
صدرالدین دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین مشاهده
صائب راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یاز... مشاهده
صدیق بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوس... مشاهده
صنعان طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ ک... مشاهده
صاحب دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
صارم شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور مشاهده
صاین صائن، محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صمیم صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
صائن محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صانع آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نی... مشاهده
صباح بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع) مشاهده
صدر بالاترین ، اعلاترین در هر چیز مشاهده
صفدر صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از... مشاهده
صفر نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
صفی الله برگزیده خداوند، لقب آدم(ع) مشاهده
صیاد شکارچی مشاهده
صائم روزه گیر، روزه دار مشاهده
صائن الدین آن که حافظ و نگهدارنده دین است مشاهده
صاعد بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای ع... مشاهده
صایب صائب،راست و درست، رسا، رساننده مشاهده
صبار بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
صدیده مهم مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده